top of page
Basın Açıklaması (Instagram Gönderisi (Kare)) Kopyası (1).jpg

DUYURU

"SANAT HUKUK:" ibareli SMS mesajlarına ilişkin duyuru!
IMG_3213.jpg

Kurucu Başkanımızın Mesajı

Değerli Sanat Hukuku Enstitüsü üyeleri,

Sanat, insan için yaşamın vazgeçilmez bir parçası, karakterini ve yaşama bakışını oluşturan değerlerin kaynağıdır. Sanatın aydınlatıcı ve birleştirici gücünden fazlasıyla istifade etme şansına erişen ulusların gelişim sağlaması ve yükselmesi ise kaçınılmazdır. Sanatın ve sanatsal faaliyetlerin toplumlar için bu denli öneminin yanı sıra toplumun yaşam damarlarından biri de hukuk ve adalete olan inançtır. Hukuk güvenliği, yargı erkine olan inanç ve hukuk devleti ilkelerinin bir arada kusursuzca yaşatıldığı ülkelerde refah seviyesinin, huzur ve güvenin, kişisel ve kültürel anlamda gelişimin üst düzeyde olacağı şüphesiz bir gerçektir.

Bizler de Sanat Hukuku Enstitüsü olarak bir toplum için çok büyük önem arz ettiğini düşündüğümüz hukuk ve sanat kavramlarının birbirleri ile olan iş ve ilişkilerini ele alan faaliyetler düzenlemek, her iki kavramın ülkemizde ve dünyada temsil ettiği değerlerin yaşatılmasını ve korunmasını sağlamak üzere yola çıkmaya karar verdik. Bu doğrultuda gerçekleştireceğimiz faaliyetler ile hukuk devleti ilkesinin en üst seviyede uygulanması, sanatsal faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi, sanata ve sanatçıya destek veren kurum ve kuruluşların hukuki olarak profesyonel anlamda desteklenmesi ve Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku alanında çalışmalar yapılarak hem bu alanda kendisini geliştirmek isteyen hukukçulara katkı sağlanmasını hem de sanatçıların ve sanat eserlerinin haklarının etkin bir biçimde hukuki korumaya başarmayı sağlamayı hedefliyoruz.

Sizler de Sanat Hukuku Enstitüsü'ne üye olarak gerçekleştireceğimiz faaliyetlere katılabilir, bu sayede kendinizi geliştirme imkanı yakalayabilir, bizlerle birlikte hukuk ve sanat camialarına katkı sunabilirsiniz.

Sanat Hukuku Enstitüsü Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı

Av. Mustafa Zorbozan

Çözüm Ortaklarımız

bottom of page