top of page

Sanat Hukuku Eğitim Kampı

Sanat Hukuku Enstitüsü olarak Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek düzenleyeceğimiz sertifikalı Sanat Hukuku Eğitim Kampında katılımcılarımız 6 gün eğitim bir gün uygulama olmak üzere toplamda bir haftalık bir eğitim programına dahil olacaklar. Bir haftalık eğitim sürecinde alanında uzman eğitimcilerimiz tarafından Fikir ve Sanat Eserleri hukukunun tüm konuları detaylıca incelenecek olup, eğitim teorik bilgilerin yanı sıra uygulamaya yönelik pratik bilgileri de içerecek ve katılımcılarımızın uygulamaya dönük bir tecrübe edinmeleri sağlanacak. Eğitimlerin yanı sıra planlanan program dahilinde sanatsal faaliyetler ve gezilerde düzenlenerek katılımcılarımızın kültürel gelişim ve etkileşimlerin artmasına da katkı sağlanacak. Sanat Hukuku Kampı ile ulaşılmak istenen gaye, üniversitelerde çoğu zaman seçmeli ders olarak verilen, zorunlu ders olarak verilse bile üzerinde çok fazla durulmayan Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku alanında uzmanlaşmak isteyen hukukçulara teorik ve pratik anlamda bilgi ve tecrübe kazandırarak onları mesleğe hazırlamak, aynı zamanda gerçekleştireceğimiz sanatsal faaliyetlerle keyifli vakit geçirmelerini sağlamaktır.

bottom of page