top of page
  • Yazarın fotoğrafıStj. Av. Zehra Öztürk

Da Vinci of DebtBir tüzel kişiye ait dünya üzerinde ki en pahalı sanat eseri: Da Vinci Of Debt.


Eğitim, devlet tarafından desteklenmesi ve ülke topraklarında yaşayan her okul çağına gelmiş çocuk ve gencin teşvik edilmesi gereken bir hizmet olmalıdır. Ama elbette ki kişinin yaşadığı coğrafya, seçemediği ailesi, dini tercihleri hatta kimi yerlerde töre etkeni, ailesinin gelir durumu, ülke siyasetinin eğitime verdiği değer ve hibe göz önüne alındığında her çocuğun eğitim hakkından eşit bir şekilde yararlanabildiğini söylemek gerçekçi olmaz. İşte tam da bu noktada devletin ülkenin dört bir yanında, en ücra köy ve kasabalarda ki eğitime ve öğretime ihtiyaç duyan öğrenciye ulaşması ve gerekli yerlerde eğitim kurumları açarak (devletin görevlerinden biri de hizmettir) eğitimi ulaştırması gerekir. Devletin bu görevini yerine getirmesi, eğitim hakkına büyük şehirlerde yaşayıp daha rahat ulaşan bir öğrenci ile elinde olmayan şartlar sebebiyle aynı imkana sahip olamayan öğrencinin arasında oluşan fırsat eşitliği farkını kapatması asli işlevlerinden biridir.


Günümüzde eğitim için gerekli harçlar, materyaller ve en önemlisi eğitim ile eş zamanlı gerekli olan barınma ve yeme içme ihtiyaçları hesaplandığında, eğitimin ciddi bir mali güç gerektirdiği herkesçe bilinen bir gerçektir. İşte tam da üniversite eğitiminin yükselen maliyetine dikkat çekmek isteyen ve ağırlıklı olarak üniversite kampüslerinde konuşlanmış Amerikan merkezli bira firması Natural Light firması bir sanat eseri meydana getirmiştir.


Sanat, tarihsel düzende her toplumun siyasetine, ekonomisine, toplumsal yapısına, yaşam koşullarına ışık tutan bir dal olmuştur. Bu sebepledir ki fikri bir düşünceyi, somut şekilde bir obje üzerinde anlatan kişi aynı zamanda iyi bir gözlemci olduğu için sanatçı hakkında ‘marifet iltifata tabidir’ denilmektedir. Natural Light içecek firması da Amerika'da dört yıllık üniversite eğitiminin ortalama maliyeti olarak belirlediği 180 bin dolar çarpı, sergilenen 2 bin 600 öğrenciye ait üniversite diplomasi için 470 milyon dolarlık değeri elde ederek, bu çalışmayı şimdiye kadar yapılmış en pahalı sanat eseri olarak belirledi.


Marka ortaya çıkan sanat eserini ‘’Tasarım, öğrencilerin hem borç krizi ölçeğini göstermeyi, hem de üniversite borcunun yükü altında olanlar için yarattığı kaotik etkiye dikkat çekmeyi amaçlıyor’’ şeklinde tanımlıyor.


Eser, bilinen en pahalı sanat eseri olan Leonardo da Vinci‘nin "Salvator Mundi"'nin tablosunu (450.3 milyon dolar) geride bırakarak tarihteki en pahalı sanat eseri olarak Amerika'da Grand Central İstasyonu'nda sergilenmektedir.


Sergiyi online olarak da gezebilirsiniz.
Sanat Hukuku Enstitüsü

Proje Direktörü

Stj. Av. Zehra ÖztürkComments


bottom of page